கால்நடை மருத்துவ பல்கலைக்கழக பயிற்சி மற்றும் ஆராய்ச்சி மையம், இராஜபாளையம்

வரலாறு

இராஜபாளையம் கோழியின ஆராய்ச்சி மற்றும் உற்பத்தி மையமானது 13.11.1980 முதல் கால்நடை மருத்துவ பல்கலைக்கழக பயிற்சி மற்றும் ஆராய்ச்சி மையமாக பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டு இயங்கி வருகிறது.

குறிக்கோள்

  • முதல் நிலை விரிவாக்க மாற்று காரணிகள் மூலம் கால்நடை மற்றும் கோழியின தொழில்நுட்பங்கள் பரிமாற்றம் (இயற்கை வள மேலாண்மை உட்பட) செய்தல்
  • கால்நடை மற்றும் கோழியின ஆராய்ச்சி விரிவாக்க இணைப்பை தொழில்நுட்பங்களை உருவாக்கி வலுப்படுத்துதல்
  • கால்நடை வளர்ப்பு தொழில் முனைவோர்களின் வாழ்வாதாரத்தை நிலைநிறுத்துதல்

சேவைகள்

வ.எண் தலைப்பு
1 கால்நடை வளம் மற்றும் கோழியினம் சார்ந்த இலவச பயிற்சி அளித்தல்
2 கட்டணத்துடன்கூடிய சுய வேலைவாய்ப்பு மற்றும் திறன் மேம்பாட்டு; பயிற்சி அளித்தல்
3 கால்நடைக்களுக்கான புத்தகங்கள்இ தீவன விதைகள் மற்றும் தாது உப்பு கலவைகள் விற்பனை செய்தல்
4 கால்நடைகள் மற்றும் கோழிகள் இறப்பு பரிசோதனை செய்தல்
5 கால்நடைகள் மற்றும் கோழிகள் வளர்ப்பிற்கான திட்ட அறிக்கைள் வழங்குதல்
வ.எண் தலைப்பு விலை (ரூபாய்)
1 வேலிமசால் (ஒரு கிலோ) 550
2 கோ.எப். எஸ் - 29 (ஒரு கிலோ) 410
3 தாதுஉப்பு கலவை (ஒரு கிலோ) 45
4 இறப்பு பரிசோதனை (ஒன்றிற்கு)
கோழி 20
கால்நடைகள் 100
வனவிலங்குள் 500
5 திட்டஅறிக்கை - மொத்த திட்ட மதிப்பீட்டில் 0.25 சதவீதம்
6 பண்ணை பார்வையிடல் 500

வல்லுநர்கள்

  • வெ. பழனிச்சாமி, பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்
  • மு.ச. முருகன், உதவிப் பேராசிரியர்

தொடர்புக்கு:

கால்நடை மருத்துவ பல்கலைக்கழக பயிற்சி மற்றும் ஆராய்ச்சி மையம்

16, அன்னமராஜா நகர்

புதிய பேருந்து நிலையம் அருகில்

இராஜபாளையம் - 626117

தொலைபேசி : 04563 – 220244

மின்னஞ்சல் : rajapalayamvutrc@tanuvas.org.in