தனுவாஸ்

பல்கலைக்கழக கால்நடை உற்பத்திக் குழு


கால்நடை உற்பத்திக் குழு

பதவி / பெயர் குழுவில் பங்கு
இயக்குனர், கால்நடை உற்பத்தி மையம், தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகம், சென்னை தலைவர்
பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர், கால்நடை உற்பத்தி மேலாண்மைத் துறை, சென்னை கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி, சென்னை உறுப்பினர் - செயலாளர்
துணைவேந்தரால் பரிந்துரைக்கப்பட்டவர் வெளிப்புற நிபுணர்
துணைவேந்தரால் பரிந்துரைக்கப்பட்டவர் வெளிப்புற நிபுணர்
துணைவேந்தரால் பரிந்துரைக்கப்பட்டவர் வெளிப்புற நிபுணர்
முதன்மை செயல் அலுவலர், தமிழ்நாடு கால்நடை மேம்பாட்டு முகமை, சென்னை அழைப்பாளர்
கால்நடை பராமரிப்புத் துறை கூடுதல் இயக்குநர் (கால்நடைப் பண்ணைகள்), சென்னை அழைப்பாளர்
தமிழ்நாடு கூட்டுறவு பால் உற்பத்தியாளர்கள் கூட்டமைப்பின் பிரதிநிதி அழைப்பாளர்
டீன், சென்னை கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி, சென்னை உறுப்பினர்
முதல்வர், கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம், நாமக்கல் உறுப்பினர்
முதல்வர், கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையம், ஒரத்தநாடு உறுப்பினர்
முதல்வர், கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையம், திருநெல்வேலி உறுப்பினர்
முதல்வர், கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையம், சேலம் உறுப்பினர்
முதல்வர், கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையம், உடுமலைப்பேட்டை உறுப்பினர்
முதல்வர், கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையம், தேனி உறுப்பினர்
முதல்வர், உணவு மற்றும் பால் தொழில்நுட்பக் கல்லூரி, கொடுவள்ளி உறுப்பினர்
முதல்வர், அடிப்படை அறிவியல் புலம், சென்னை கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி உறுப்பினர்
முதல்வர், கோழி உற்பத்தி மற்றும் மேலாண்மை கல்லூரி, ஓசூர் உறுப்பினர்
இயக்குனர், இயக்குனர், கால்நடை நலக் கல்வி மையம், தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகம் உறுப்பினர்
ஆராய்ச்சி இயக்குனர், தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகம், சென்னை உறுப்பினர்
விரிவாக்கக் கல்வி இயக்குநர், தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகம், சென்னை உறுப்பினர்
தொலைதூரக் கல்வி இயக்குநர், தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகம், சென்னை உறுப்பினர்
தேர்வுக் கட்டுப்பாட்டாளர், தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகம், சென்னை உறுப்பினர்
சிகிச்சையியல் இயக்குநர், தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகம், சென்னை உறுப்பினர்
பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர், கால்நடை பண்ணை வளாகம், எம்.எம்.சி., சென்னை உறுப்பினர்
பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர், கோழியின ஆராய்ச்சி நிலையம், எம்.எம்.சி., சென்னை உறுப்பினர்
பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர், கால்நடை அறிவியல் முதுகலை ஆராய்ச்சி நிலையம், காட்டுப்பாக்கம் உறுப்பினர்
பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர், கால்நடை ஊட்டச்சத்து நிலையம், காட்டுப்பாக்கம் உறுப்பினர்
பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர், மத்திய தீவன தொழில்நுட்ப பிரிவு, காட்டுப்பாக்கம் உறுப்பினர்
பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர், மண்டல ஆராய்ச்சி மற்றும் கல்வி மையம், புதுக்கோட்டை உறுப்பினர்
பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர், மேச்சேரி செம்மறி ஆடு ஆராய்ச்சி நிலையம், பொட்டனேரி உறுப்பினர்
பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர், செம்மறி ஆடு வளர்ப்பு ஆராய்ச்சி நிலையம், சாண்டிநல்லா உறுப்பினர்
பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர், பர்கூர் கால்நடை ஆராய்ச்சி மையம், பர்கூர் உறுப்பினர்
பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர், காங்கயம் கால்நடை ஆராய்ச்சி மையம், சத்தியமங்கலம் உறுப்பினர்
பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர், புலிக்குளம் கால்நடை ஆராய்ச்சி மையம், மானாமதுரை உறுப்பினர்
பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர், ஆலம்பாடி கால்நடை இன ஆராய்ச்சி மையம், காரிமங்கலம் உறுப்பினர்

பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர், கால்நடை பண்ணை வளாகம், வி.சி.ஆர்.ஐ., நாமக்கல் உறுப்பினர்
பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர், கால்நடை பண்ணை வளாகம், வி.சி.ஆர்.ஐ., ஒரத்தநாடு உறுப்பினர்
பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர், கால்நடை பண்ணை வளாகம், விசிஆர்ஐ, திருநெல்வேலி உறுப்பினர்
பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர், கால்நடை பண்ணை வளாகம், VCRI, சேலம் உறுப்பினர்
பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர், கால்நடை பண்ணை வளாகம், வி.சி.ஆர்.ஐ., உடுமலைப்பேட்டை உறுப்பினர்
பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர், கால்நடை பண்ணை வளாகம், வி.சி.ஆர்.ஐ., தேனி உறுப்பினர்
பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர், கோழி அறிவியல் துறை, வி.சி.ஆர்.ஐ., நாமக்கல் உறுப்பினர்
பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர், உழவியல் துறை, எம்.வி.சி., சென்னை உறுப்பினர்
துணைவேந்தரால் பரிந்துரைக்கப்பட்டவர் பரிந்துரைக்கப்பட்டவர்-1
துணைவேந்தரால் பரிந்துரைக்கப்பட்டவர் பரிந்துரைக்கப்பட்டவர்-2
துணைவேந்தரால் பரிந்துரைக்கப்பட்டவர் பரிந்துரைக்கப்பட்டவர்-3
துணைவேந்தரால் பரிந்துரைக்கப்பட்டவர் பரிந்துரைக்கப்பட்டவர்-4
துணைவேந்தரால் பரிந்துரைக்கப்பட்டவர் பரிந்துரைக்கப்பட்டவர்-5
துணைவேந்தரால் பரிந்துரைக்கப்பட்டவர் பரிந்துரைக்கப்பட்டவர்-6