முனைவர் பா. மோகன்
முனைவர் பா. மோகன்

தேர்வாணையர்

முனைவர் எஸ். மீனாட்சி சுந்தரம்,
முனைவர் எஸ். மீனாட்சி சுந்தரம்,

கால்நடை உற்பத்தி மைய இயக்குநர்

முனைவர் சி. செளந்தரராஜன்
முனைவர் சி. செளந்தரராஜன்

கால்நடை நலக்கல்வி மைய இயக்குநர்

முனைவர் த. சத்தியமூர்த்தி
முனைவர் த. சத்தியமூர்த்தி

சிகிசிசையியல் இயக்குநர்

முனைவர் ரி. அனில் குமார்
முனைவர் ரி. அனில் குமார்

தொலைநிலை கல்வி இயக்குநர்

முனைவர் வி. அப்பா ராவ்
முனைவர் வி. அப்பா ராவ்

விரிவாக்க கல்வி இயக்குநர்

முனைவர் கு. விஜயராணி
முனைவர் கு. விஜயராணி

ஆரய்ச்சி இயக்குநர்

திரு. எம். பழனியப்பன்
திரு. எம். பழனியப்பன்

உடைமை அலுவலர்

திரு. ஜெ. ஜெகதீசன்
திரு. ஜெ. ஜெகதீசன்

நிதி அலுவலர்