தனுவாஸ்

இளநிலைப் பட்டப் படிப்புகள்


வழங்கப்படும் படிப்புகள், கால அளவு மற்றும் இருக்கைகள்

வ. எண் பட்டப்படிப்புகள் கால அளவு இருக்கைகளின் எண்ணிக்கை வளாகம்
1. பி.வி.எஸ்சி. & ஏ.எச். 5½ ஆண்டுகள்

(4½ ஆண்டுகள் + 1 ஆண்டு இன்டர்ன்ஷிப் பயிற்சி)

580** 120* சென்னை கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி, சென்னை – 600 007
100 கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையம்,நாமக்கல் – 637 002
100 கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி & ஆராய்ச்சி நிலையம் திருநெல்வேலி – 627 358
100 கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையம், ஒரத்தநாடு, தஞ்சாவூர் - 614 625
80** கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையம், தலைவாசல், சேலம் – 636 112
40** கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையம், தேனி – 625 534
40** கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையம், உடுமலைப்பேட்டை, திருப்பூர் - 642 126
2. பி.டெக்.
(உணவு தொழில்நுட்பம்)
4 ஆண்டுகள் 40 உணவு மற்றும் பால் தொழில்நுட்பக் கல்லூரி, கொடுவேலி, சென்னை - 600 052
3. பி.டெக்.
(கோழி வளர்ப்பு தொழில்நுட்பம்)
4 ஆண்டுகள் 40 கோழி உற்பத்தி மற்றும் மேலாண்மை கல்லூரி, ஓசூர் - 635 110
4. பி.டெக்.
(பால் தொழில் நுட்பம்)
4 ஆண்டுகள் 20

உணவு மற்றும் பால் தொழில்நுட்பக் கல்லூரி

கொடுவேலி, சென்னை - 600 052

* மாநில அரசு / இந்திய கால்நடை மருத்துவக் கவுன்சிலின் ஒப்புதலின் அடிப்படையில் மாற்றத்திற்கு உட்பட்டது.
** இந்திய கால்நடை மருத்துவ கவுன்சிலின் ஒப்புதலின் பேரில் மாற்றத்திற்கு உட்பட்டது.

குறிப்பு:

1) பி.வி.எஸ்சி. & ஏ.எச். க்கான மொத்த இடங்களில் 15% இந்திய கால்நடை மருத்துவக் கவுன்சிலால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மாணவர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
2) பி.டெக். (உணவு தொழில்நுட்பம்) க்கான மொத்த இடங்களில் 15% ICAR, GoI ஆல் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மாணவர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

கல்வி முறை

(i) பி.வி.எஸ்சி. & ஏ.எச். பட்டப் படிப்பு

(MSVE விதிமுறைகள் 2016 இன் படி 4½ ஆண்டுகள் + 1 ஆண்டு இன்டர்ன்ஷிப் பயிற்சி)

  • இந்திய கால்நடை மருத்துவ கவுன்சிலால் பரிந்துரைக்கப்பட்ட பாடத்திட்டம் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளின் கீழ் கற்பித்தலில் வருடாந்திர தேர்வு முறை பின்பற்றப்படும். ஒரு மாணவர் அவ்வப்போது பரிந்துரைக்கப்பட்ட பாடநெறி வரவுகளை முடிக்க வேண்டும் மற்றும் பி.வி.எஸ்.சி மற்றும் ஏ.எச் பட்டம் பெற குறைந்தபட்ச ஒட்டுமொத்த தர புள்ளி சராசரி (ஓ.ஜி.பி.ஏ) 10.0 க்கு 5.0 பெற வேண்டும். 4½ ஆண்டுகளின் முடிவில் பாடநெறி வரவுகளை முடித்த பின்னர், மாணவர் ஒரு வருட கால இன்டர்ன்ஷிப் பயிற்சி திட்டத்தை திருப்திகரமாக முடிக்க வேண்டும்.

(ii) பி.டெக். (உணவு தொழில்நுட்பம்) / பி.டெக். (கோழி வளர்ப்பு தொழில்நுட்பம்) / பி.டெக். (பால் தொழில்நுட்பம்)

செமஸ்டர் முறை (8 செமஸ்டர்கள்)

  • தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகத்தால் பரிந்துரைக்கப்பட்ட பாடத்திட்டம் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளின் கீழ் செமஸ்டர் பாடத் திட்டத்தின் அடிப்படையில் கற்பித்தல் மற்றும் தேர்வு முறை பின்பற்றப்படும். ஒரு மாணவர் அவ்வப்போது பரிந்துரைக்கப்பட்ட பாடநெறி வரவுகளை முடிக்க வேண்டும் மற்றும் பி.டெக். பட்டம் பெறுவதற்கு குறைந்தபட்ச ஒட்டுமொத்த தர புள்ளி சராசரி (ஓ.ஜி.பி.ஏ) 10.0 க்கு 5.0 பெற வேண்டும். மாணவர் ஒரு செமஸ்டருக்கான கட்டாய தொழிற் பயிற்சி உட்பட 8 செமஸ்டர் படிப்பை முடிக்க வேண்டும்.