கால்நடை நலக்கல்வி மையம்

கால்நடை நலக்கல்வி மைய இயக்ககம்

கோழியின நோய் ஆய்வகம், தலைவாசல்


இந்த ஆய்வகம் 12.07.2002 அன்று ஏற்படுத்தப்பட்டது.


குறிக்கோள்

 • கோழியினம் மற்றும் கால்நடைகளுக்கு வரக்கூடிய நோய்களைக் கண்டறிதல், ஆய்வு செய்தல் மற்றும் கண்காணித்தல்
 • கோழியினம் மற்றும் கால்நடைகளுக்கு வரும் நோய்களை, ஆய்வகப் பரிசோதனையின் மூலம் கண்டறிந்து அவற்றிற்கான நோய்த்தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கைகளைப் பரிந்துரைத்தல்
 • களப் பிரச்சனைகளைக் கண்டறிந்து, ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொள்வதுடன், அவற்றிற்கான முடிவுகளை, கோழிப் பண்ணையாளர்கள் மற்றும் கால்நடை வளர்ப்போருக்குத் தேரிவித்தல்

சேவைகள்

 • பண்ணையில் இறக்கும் கோழிகளை ஆய்வுசெய்து, என்ன நோயில் கோழிகள் இறந்தன எனக் கண்டறிந்து ஆலோசனை கூறுதல்
 • பண்ணையில் ஏற்படும் நோய்ப் பிரச்சனைகளுக்கு நேரில் சென்று ஆய்வு செய்தல், மாதிரிகள் சேகரித்து ஆய்வகச் சோதனைக்கு உட்படுத்தி உரிய இழப்பீடு அளித்தல்
 • கோழிகளில் இரத்த மாதிரிகள் சேகரித்து ஆய்வகச் சோதனைக்கு உட்படுத்தி இராணிக்கெட் (ND) மற்றும் சிறு மூச்சுக்குழல் நோய்க்கு (IB) எதிராக எதிர்ப்புச் சக்தி உள்ளதா என்று கண்டறிந்து தடுப்பூசிகளைப் பரிந்துரை செய்தல்
 • கோழிகளின் நோய்க்கெதிராக நுண்ணுயிர்க்கொல்லி மருந்துகளை ஆய்வகச் சோதனை மூலம் (ABST) கண்டறிந்து சரியான நுண்ணுயிர்க்கொல்லி மருந்துகளைப் பரிந்துரை செய்தல்
 • கோழிப் பண்ணைகளில் குடிநீரில் நோய்க்கிருமிகள் உள்ளனவா என ஆய்வகப் பரிசோதனை செய்து, நோய்க்கிருமிகளின் ஆதிக்கம் இருப்பின் கிருமிநாசினிகளைப் பரிந்துரை செய்தல்
 • கோழித்தீவனம், தீவனச் சேர்க்கைகள் மற்றும் தீவன மூலப்பொருட்களில் நோய்க்கிருமிகளின் ஆதிக்கம் உள்ளதா என ஆய்வகச் சோதனைக்கு உட்படுத்தி இழப்பீடு வழங்கக்கூறுதல்
 • கோழிப்பண்ணைகள் மற்றும் குஞ்சுப் பொரிப்பகங்களின் கொட்டகைகளில் சுற்றுப்புறச்சூழலில் நோய்க்கிருமிகளின் ஆதிக்கம் உள்ளதா என ஆய்வகச் சோதனையில் கண்டறிந்து இழப்பீடு வழங்கக்கூறுதல்
 • பண்ணைக்கே ஆய்வக அறிவியலாளர்கள் பயணம் செய்து பண்ணையாளர்களின் பிரச்சனைகளைத் தீர்த்து வைத்தல்
 • ஆய்வகத்தைத் தேடி வரும் பண்ணையாளர்களுக்கு அவர்களின் பிரச்சனைகளை அறிந்து ஆலோசனை கூறுதல்

தொடர்புக்கு:

பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர், கோழியின நோய் ஆய்வகம்,
345-டி, பட்டுத்துறை சாலை, தலைவாசல் - 636112,
ஆத்தூர் தாலுக்கா, சேலம் மாவட்டம்.
தொலைபேசி: 04282 – 231645;
மின்னஞ்சல்: adl-thalaivasal@tanuvas.org.in