TANUVAS HEAD QUARTERS

பல்கலைக்கழகத் தேர்வு வாரியம்


பல்கலைக்கழகத் தேர்வு வாரியக் குழு

பல்கலைக்கழகப் பதவி குழுவில் பங்கு
துணைவேந்தர், தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகம், சென்னை-600051. தலைவர்
பதிவாளர், தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகம், சென்னை-600051. உறுப்பினர் செயலர்
புல முதல்வர்கள் உறுப்பினர்கள்
கல்லூரிகளின் முதல்வர்கள் உறுப்பினர்கள்
தேர்வுக் கட்டுப்பாட்டாளர் உறுப்பினர்
தொலைநிலைக் கல்வி இயக்குநர் சிறப்பு அழைப்பாளர்