அடிப்படை அறிவியல் புலம்

மைல்கல் நிகழ்வுகள்


முக்கிய நிகழ்வுகள்

ஆண்டு முக்கிய நிகழ்வுகள்
1990 எம்.வி.எஸ்சி. கால்நடை பராமரிப்பு பொருளியல் பட்டப்படிப்பு
1990 டால்சுர் தடுப்பூசியின் செயல்திறனை மதிப்பீடு செய்யும் முதல் வெளிப்புற நிதி உதவி திட்டம்
1993 பிஎச்.டி., கால்நடை பராமரிப்பு பொருளியல் பட்டப்படிப்பு
1993 எம்.வி.எஸ்சி. கால்நடை உயிரி தொழில்நுட்ப பட்டப்படிப்பு
1993 பிஎச்.டி., கால்நடை உயிரியல் தொழில்நுட்ப பட்டப்படிப்பு
1994 எம்.வி.எஸ்சி. வன உயிரின அறிவியல் பட்டப்படிப்பு
1999 கால்நடை உயிரித் தொழில்நுட்பம் மற்றும் நோயெதிர்ப்பியல் சிறப்பு மையமாக ஐசிஏஆர் அங்கீகரித்தது
2004 எம்.பில்., உயிரி தொழில்நுட்ப பட்டப்படிப்பு
2004 இங்கிலாந்தில் உள்ள பிரிட்டிஷ் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் நிறுவனத்தில் ஐஎஸ்ஓ 9001-2000 சான்றிதழைப் பெறும் முதல் கால்நடை உயிரி தொழில்நுட்பத்துறை
2005 கால்நடை உயிரித் தொழில்நுட்பத்தில் சுயநிதி மனிதவள மேம்பாட்டு பிரிவு
2005 பல்வேறு தீவனப் பயிர்களுடன் செயல்விளக்கப் பிரிவு
2006 பறவைக் காய்ச்சல் மற்றும் அவற்றின் நோயெதிர்ப்புத் தோற்றம் தொடர்பான நோயறிதல் குறித்த ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொள்ள பறவை உயிரித் தொழில்நுட்பத்தில் சிறப்பிடம்
2011 எம்.வி.எஸ்சி. உயிர் புள்ளியியல் பட்டப்படிப்பு
2011 வன உயிரின அறிவியலில் முனைவர் பட்டம்
2012 வைரஸ் தடுப்பூசிகளை மேம்படுத்தவும், நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கவும் 2016 வரை சிறப்புத் திட்டம் நீட்டிக்கப்பட்டது.
2012 சுயநிதி உயிரித் தொழில்நுட்ப சேவை பிரிவு
2012 வன உயிரின நோய்களுக்கான முதுகலை பட்டயம்
2013 கால்நடை உயிரித் தொழில்நுட்பத்தின் கீழ் சுயநிதி IVF மற்றும் ICSI பயிற்சி
2014 விலங்கு மாதிரிகளில் மேம்பட்ட இனப்பெருக்க உயிரித் தொழில்நுட்பத்தில் முதுகலை பட்டயம்
2015 சுற்றுச்சூழல் உயிரித் தொழில்நுட்ப ஆய்வகம் நிறுவுதல்
2016 எம்.எஸ்சி., உயிரி தொழில்நுட்ப பட்டப்படிப்பு
2016 பிஎச்.டி., உயிரி தொழில்நுட்ப பட்டப்படிப்பு
2017 பசுமைக் குடில் ஆலை நிறுவுதல்
2018 வெறி நோயறிதல் ஆய்வகம் ரேபிஸ் ஆன்டிஜென் மற்றும் ஆன்டிபாடி சோதனைகளுக்கு NABL (ISO: 17025: 2017) அங்கீகாரம் பெற்றது.
2018 உழவியல் ஆய்வகம்
2018 மாணவர் நல மையத்தில் கூரை மேல் தோட்டம்
2019 கால்நடை நலப் பொருளியலில் முதுநிலைப் பட்டயம்
2021 DST FIST - ஆய்வகங்களின் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டிற்கான ஆதார நிதி
2022 மூலக்கூறு உயிரியல் தொழில்நுட்ப முதுகலை பட்டயம்
2022 பயன்பாட்டு உயிர் புள்ளியியல் முதுநிலை பட்டயம்