தனுவாஸ்

ஆராய்ச்சி இயக்குநரகம்

புதிய திட்டங்கள்


2021-22ல் அனுமதிக்கப்பட்ட புதிய திட்டங்கள்

2021-22 நிதியாண்டில் பல்வேறு தேசிய மற்றும் சர்வதேச நிறுவனங்கள் மொத்தம் 28 திட்டங்களுக்கு ரூ.1473.98 நிதி அளித்துள்ளன. நிதி நிறுவனம் வாரியாக அனுமதிக்கப்பட்ட திட்டங்கள் பின்வருமாறு:

வ. எண் நிதி வழங்கும் நிறுவனத்தின் பெயர் திட்டங்களின் எண்ணிக்கை மொத்த பட்ஜெட்
(ரூ. லட்சங்களில்)
1 கால்நடை பராமரிப்பு, பால்வளம் மற்றும் மீன்வளத் துறை, இந்திய அரசு, புது டெல்லி - தேசிய வேளாண்மை வளர்ச்சித் திட்டம் 6 1087.79
2 அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத் துறை 3 118.54
3 உயிரி தொழில்நுட்பத் துறை, புது தில்லி 2 169.91
4 இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி கவுன்சில்-அட்டாரி , ஹைதராபாத் 7 34.70
5 வேளாண் மற்றும் ஊரக வளர்ச்சிக்கான தேசிய வங்கி (நபார்டு) 2 21.90
6 தமிழ்நாடு மாநில அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப கவுன்சில், சென்னை 2 5.80
7 கல்விக்கான காமன்வெல்த் அமைப்பு, கனடா 2 9.60
8 தனியார் நிறுவனங்கள் 4 25.74
  மொத்தம் 28 1473.98

2021-22ல் அனுமதிக்கப்பட்ட சில முக்கிய திட்டங்கள்

  • வடகிழக்கு பிராந்தியம் உட்பட இந்தியாவில் உள்ள விலங்குகள் மற்றும் எல்லை கடந்த நோய்களுக்கு தீர்வு காண ஒரே சுகாதாரத்திற்கான கூட்டமைப்பை நிறுவுதல்
  • தமிழ்நாட்டின் வடமேற்கு மண்டலத்தின் கீழ் நீடித்த நிலையான கால்நடை உற்பத்திக்கான தீவன விதை உற்பத்தி அலகு
  • தர்மபுரி மாவட்டத்தில் திருச்சி கருப்பு ஆடு ஆராய்ச்சி மையம் நிறுவுதல்
  • தமிழ்நாட்டின் பூர்வீக சிறுவிடை கோழிக்கான ஆதார மையம் நிறுவுதல்
  • பல்கலைக்கழக கண்டுபிடிப்பு மற்றும் கருவி மையத்தின் உற்பத்தி திறனை மேம்படுத்த உள்கட்டமைப்பை வலுப்படுத்துதல்
  • ஒரத்தநாடு கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரியில் பட்டணம் ஆடுகளுக்கான ஆதார மையம் நிறுவுதல்
  • தமிழ்நாட்டின் தென் மாவட்டங்களிடை மனித மற்றும் விலங்கினத்திற்கிடையே பரவும் நோய்கள் ஆராய்ச்சிக்கூடம் நிறுவுதல்