தனுவாஸ்

அறிவிப்புகள்


2023-24 கல்வியாண்டின் இளநிலை மற்றும் முதுநிலைப் படிப்புகள் - வகுப்புகள் துவக்கம்
அறிவிப்புகள் / தகவல்

தேதி அறிவிப்புகள் விவரங்கள்
08/12/2023

List of Candidates Provisionally Admitted to Counselling for Certificate Verification: Round - 2, Phase - II on 19.12.2023 at 08.00 A.M. (for Typist) & 20.12.2023 at 09.00 A.M. (Junior Assistant)

Recruitment to the Posts of Junior Assistant and Typist (Advt.No.04/2020 and Notification No.1695/2020)
[Individual intimation regarding the place, date and time of counselling for certificate verification will be informed through e-mail only.]
For further queries, contact the email: recruitment@tanuvas.org.in
click
10/11/2023

List of Candidates Provisionally Admitted to Counselling for Certificate Verification: Round - 2, Phase - I on 20.11.2023 at 10.00 am (for Typist) & 21.11.2023 at 10.00 am (Junior Assistant)

Recruitment to the Posts of Junior Assistant and Typist (Advt.No.04/2020 and Notification No.1695/2020)
[Individual intimation regarding the place, date and time of counselling for certificate verification will be informed through e-mail only.]
For further queries, contact the email: recruitment@tanuvas.org.in
click
23/08/2023

List of Candidates Provisionally Admitted to Counselling for Certificate Verification (Phase - III) on 08.09.2023 at 10.00 A.M.

Recruitment to the Posts of Junior Assistant and Typist (Advt.No.04/2020 and Notification No.1695/2020)
[Individual intimation regarding the place, date and time of counselling for certificate verification will be informed through e-mail only.]
For further queries, contact the email: recruitment@tanuvas.org.in
click
24/07/2023

List of Candidates Provisionally Admitted to Counselling for Certificate Verification (Phase - II) on 09.08.2023 at 10.00 A.M.

Recruitment to the Posts of Junior Assistant and Typist (Advt.No.04/2020 and Notification No.1695/2020)
[Individual intimation regarding the place, date and time of counselling for certificate verification will be informed through e-mail only.]
For further queries, contact the email: recruitment@tanuvas.org.in
click
12/06/2023

List of Candidates provisionally admitted for counselling for certificate verification

Recruitment to the Posts of Junior Assistant and Typist (Advt.No.04/2020 and Notification No.1695/2020)
[Individual intimation regarding the place, date and time of counselling for certificate verification will be informed through e-mail only.]
For further queries, contact the email: recruitment@tanuvas.org.in
click
07/06/2023

Score and Provisional Rank:

Recruitment to the Posts of Junior Assistant and Typist (Advt.No.04/2020 and Notification No.1695/2020)

[Candidates are informed to enter the Application Number and Date of Birth to download the Score and Provisional Rank.

Note:

Enter the Application Number for the Post of Junior Assistant, if applied for both the Posts of Junior Assistant and Typist]
For further queries, contact the email: recruitment@tanuvas.org.in
click
27/01/2023

விண்ணப்பதாரர்களுக்கான தேர்வு அறிவிப்பு:

Ref. அறிவிப்பு எண். 1695/2020, தேதி 23-11-2020 (இளநிலை உதவியாளர் மற்றும் தட்டச்சர் பணிக்கான விளம்பர எண். 04/20200 (கூடுதல் அறிவிப்பு 12-01-2023 அன்று வெளியிடப்பட்டது)
கிளிக் செய்யவும்
12/01/2023

அசல் அறிவிப்பு எண்.1695/2020க்கான கூடுதல் அறிவிப்பு

விளம்பரம் எண்.04/2020, Dt.23/11/2020 அறிவிப்பு Dt. 16/03/2021 (tanuvas1.ucanapply.com) பல்கலைக்கழகத்தில் இளநிலை உதவியாளர் மற்றும் தட்டச்சர் பணியிடங்களை நிரப்புவது தொடர்பாக
கிளிக் செய்யவும்
23/11/2020

இளநிலை உதவியாளர் மற்றும் தட்டச்சர் பணியிடங்கள் விவரம்:

அசல் அறிவிப்பு எண்.1695/2020 (விளம்பர எண்.04/2020), Dt.23/11/2020 மற்றும் விண்ணப்பதாரர்களுக்கான அறிவிப்பு Dt. 16/03/2021 (tanuvas1.ucanapply.com) பல்கலைக்கழகத்தில் இளநிலை உதவியாளர் மற்றும் தட்டச்சர் பணியிடங்களை நிரப்புவது தொடர்பாக
கிளிக் செய்யவும்
00/00/0000

பல்கலைக்கழகத்தில் உள்ள அனைத்து காலியிட அறிவிப்புகளையும் பார்க்க

கிளிக் செய்யவும்மனிதவள மேம்பாட்டுத் திட்டங்கள், கருத்தரங்குகள், மாநாடுகள்

நிகழ்ச்சியின் பெயர்/ நிகழ்வு விவரங்கள் படிவங்கள்
National level Training cum Workshop on “In silico Molecular Modeling, Docking and Drug Designing” during 13-17 March 2023 click click
National Level Training Programme on "In-Vitro Fertilization of Farm Animal Oocytes and Co-Culture" - 21 days (customizable as per the needs of the beneficiary) click click
Short-Term IVF Training Programmes - 5 Days and 10 Days. click click